BONATRANS triatlon

Základní údaje
Typ závodu: Triatlon 0,8-20-5
Datum: 27. 8. 2016
Město: Bohumín
Region: Moravskoslezský kraj
Charakter závodu: ---
Cenová prémie: ---
Pořadatel: BONATRANS GROUP a.s.
renata.moricova@ghh-bonatrans.com
Web pořadatele:
Přihlášky
Otevření on-line přihlášek: 30. 6. 2016
Přihlášky přes CTS: Ano
Přihlášky v místě závodu: Ano
Přihlášky přes ORGSU: Ne
Startovné
Číslo účtu: ---
Termín zaplacení: 12. 8. 2016
Věkové kategorie S licencí ČTA *) Základní startovné
Žactvo
(8-11)
--- ---
Žactvo
(12-15)
--- ---
Dorost
(16-17)
--- ---
Junioři
(18-19)
--- 300 Kč
Dospělí
(20+)
--- 300 Kč
Štafety ---
Propozice Stáhnout
Přihláška Přihlášky uzavřeny
Výsledky Není k dispozici
Fotogalerie Není k dispozici
Hodnocení Zobrazit
Tratě závodu
Trať Věk Pohlaví
0,8-20-5 0+ Muži + Ženy
0,8-20-5 0+ Muži + Ženy
0,8-20-5 0+ Muži + Ženy
Vypsané skupiny kategorií
Rodiny Týmy (I,II,III) Firmy Štafety
Vypsané věkové kategorie
Věkové kategorie Přihlášeno (zaplaceno)
Junioři (18-19) 2 (0)
Dospělí (20-29) 16 (0)
Dospělí (30-39) 26 (0)
Dospělí (40-49) 28 (0)
Dospělí (50-59) 8 (0)
Dospělí (60+) 2 (0)
Poznámka pořadatele
I. Věkové kategorie junioři a dospělí 20-39 jsou spojené.
Pořadatel vyhlásí kategorie dle propozic závodu, kategorie na webu CTS slouží pro jednotnou klasifikaci závodníků v IS.

II.
1) Účastník se přihlašuje do závodu elektronickou formou na www.czechtriseries.cz.
Elektronické přihlášky a storna budou přijímány do 12.08.2016.
(2) Při registraci družstva, uveďte společný název družstva a definujte jednotlivé členy včetně označení, jakou disciplínu kdo bude absolvovat (plavání, kolo, běh).
(3) Startovné bylo stanoveno na 300,- Kč.
(4) Při registraci závodníka v den startu na místě se startovné zvyšuje o 50,- Kč.
(5) Platba probíhá v hotovosti na místě v den konání
(6) Účastník se může přihlásit do závodu při registraci v den konání závodu. Toto je však podmíněno volným místem ve startovní listině.
(7) Počet startujících je omezen na 150 závodníků.
(8) Startovat mohou pouze účastníci od 18-ti let

III: Výňatek z pravidel závodu

1. Všichni startující závodí na vlastní nebezpečí, startující jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny pořadatelů.
2. Závodí se dle platných pravidel ČTA a soutěžní směrnice 2016 letní edice a ustanovení tohoto rozpisu.
3. Pro cyklistickou část je povinná pevná homologovaná cyklistická přilba a kolo ve vyhovujícím technickém stavu, obojí bude kontrolováno při přejímce kola do depa. Pro cyklistickou a běžeckou část je povinný i horní díl sportovního oblečení ( TT kombinéza, TT top, tričko, vesta).
4. Na trati cyklistiky se jede za regulovaného provozu, obtížná místa budou označena a na křižovatkách budou provoz zabezpečovat pořadatelé a případně policie ČR.
Je přísně zakázáno přejíždět středovou čáru a vjíždět na levou polovinu vozovky pod trestem diskvalifikace.
5. Kritická místa trati závodu jsou především na křižovatce ulic Drátovenská a Rolnická (za poštou při odbočení vlevo na ulici Rolnická), jízda po cyklostezce č. 6109 v obou směrech, druhé otočení o 180º na benzínové stanici (cca 500 m před parkovištěm).
6. V případě malého počtu závodníků je pořadatel oprávněn sloučit kategorie. Případné sloučení kategorií bude oznámeno před startem.
7. Draft mezi závodníky a mezi jednotlivými kategoriemi je povolen.
8. Každý závodník musí být označen číslem. Označení číslem je nutné pro běžeckou část závodu. Číslo pro běh je umístěno vpředu na pásu k tomu určenému.
9. Protesty se podávají písemně řediteli závodu do 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků pro danou kategorií s finančním vkladem dle Pravidel ČTA. Vyjádření o protestu bude provedeno ústně do 30 minut po podání protestu. Pokud bude protest zamítnut, zůstává finanční vklad pořadateli.
10. Další viz Pravidla ČTA a soutěžní směrnice 2016 letní edice.
Titulek:
Odkaz:
Ikona:
>