Tri club Česká Lípa, z.s.

Basic information
Short name: Tri club Česká Lípa
TIN: 63778050
Team regulations:

CTA registry
Registration number: 3501006
State of ČTA registration: Člen ČTA, zaplaceno
ČTA member: Yes

Membership fees

Season Fee
2019 1 000 Kč
2018 1 000 Kč

Racer Members fee
Faltova Eliška (2004) Paid
Hadravová Adéla (2010) Paid
Hadravová Kateřina (2005) Paid
Hendrych Jaroslav (1975) Paid
Jíra Jaroslav (1971) Paid
Jirák Karel (1973) Paid
Jordán Daniel (1997) Paid
Kmoch Štěpán (2009) Paid
Knejzlík Marek (1976) Paid
Knejzlík Tomáš (2005) Paid
Nováková Jarmila (2007) Paid
Nováková Viktorie (2009) Paid