ODDÍL SPORTOVNÍHO PLAVÁNÍ HODONÍN, z.s.

Basic information
Short name: OSP Hodonín, z.s.
TIN: 22750819
Team regulations:

CTA registry
Registration number: 3706003
State of ČTA registration: Člen ČTA, nezaplaceno
ČTA member: Yes

Membership fees

Season Fee
2018 1 500 Kč
2017 1 000 Kč
2016 1 000 Kč

Racer Members fee
Jedlička Marek (1978) Unpaid
Kasík Tomáš (2000) Unpaid