Information

Hlavním záměrem programu „Talent“ je vytvoření kontinuálního systému sportovní přípravy, v němž společným cílem je výchova sportovců pro reprezentační výběry a vrcholový triatlon.

Dílčími cíli je zodpovědnost za výběr talentovaných sportovců od žákovské kategorie, zabezpečení procesu sportovní přípravy, případně i v koordinaci se studiem.

Činnost Sportovních středisek, Sportovních center, či Triatlonových akademií je zabezpečována prostřednictvím dislokovaných pracovišť při klubech a oddílech, kteří plní podmínky stanovené MŠMT a ČTA, kdy je zohledněn:

regionální princip      -             základním kritériem pro zařazení je spádovost

flexibilita                    -              nabídka přípravy „individuálně se připravujících“ sportovců

Finanční prostředky poskytované triatlonovým oddílům a klubům jsou důležitou součástí rozpočtu programu „Talent“ a významným nástrojem podpory základních článků. Maximální podpora je ale směřována skutečně perspektivních sportovců, kteří mají šanci úspěšně reprezentovat ČR ve světové konkurenci.

Files
Unspecified KONCEPČNÍ PROJEKT přípravy mládeže v triatlonu.pdf (643 KB) 5.2.2020 17:08
Unspecified SCM - prováděcí pokyny.pdf (1459 KB) 5.2.2020 17:08
Unspecified SPS - prováděcí pokyny.pdf (844 KB) 5.2.2020 17:09
Unspecified VSCM - prováděcí pokyny.pdf (622 KB) 5.2.2020 17:09
Unspecified TT AKADEMIE - prováděcí pokyny.pdf (626 KB) 5.2.2020 17:10
Unspecified POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ způsobilosti.doc (93 KB) 5.2.2020 17:10
Unspecified METODIKA TESTY SpS.pdf (698 KB) 5.2.2020 17:11
Unspecified Protokol výsledků testů SpS.xlsx (25 KB) 5.2.2020 17:11
>