Information

Projekt ČTA Programu II vychází ze zákona č.115/2001 Sb.,o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a z usnesení vlády ČR ze dne 14. července 1999 č. 718 k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů.

Cílem programu je podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích ve věkové kategorii od 8 do 23 let.

Více informací ohledně Koncepce přípravy mládeže v triatlonu 2015 -2016 naleznete na: http://www.triatlon.cz/upload/919_921.pdf

Více informací týkajících se Prováděcích pokynů 2013-2016 SpS a SCM ČTA pak naleznete na: http://www.triatlon.cz/upload/922_924.pdf

Modul SCM/SpS České triatlonové asociace slouží pro komplexní evidenci jak jednotlivých sportovních středisek a center, tak jednotlivých sportovců a jejich trenéru.

 

Informace a pokyny k zařazení do SCM/VSCM

 

Sportovec, který je navržen do SCM/VSCM musí splňovat podmínky pro zařazení dle Prováděcích pokynů Projektu ČTA Programu II 2013 – 2016. Zařazení sportovce do jednotlivých výkonnostních kategorií (A, B, C) bylo provedeno na základě návrhu příslušných hlavních trenérů a schváleno Sportovní komisí ČTA. Proti tomuto rozhodnutí je možno se písemně odvolat k příslušným trenérům jednotlivých věkových kategorií do 30. 10. 2015.

 

Sportovec zařazený do systému SCM/VSCM splňující výkonností kritéria kategorie A (nejvyšší výkonnost) má možnost volby z dvou typů zařazení do tohoto systému.

Varianta 1: systém s podporou ČTA

Varianta 2: systém individuální podpory

V rámci varianty 1 absolvuje sportovec společnou přípravu s podporou ČTA (společná soustředění, konzultace hlavního trenéra, servis specialistů ČTA atd.).

Smlouvu sportovce, který zvolí variantu 1, naleznete zde: http://www.triatlon.cz/upload/929_931.pdf.

V rámci varianty 2 volí sportovec individuální přípravu. Jeho finanční podpora se tímto navyšuje v systému SCM o 12 tis Kč, v systému SpS o 5 tis. Kč. Sportovec nemá nárok na podporu ČTA, kterou nabízí varianty 1 (společná soustředění, konzultace hlavního trenéra, servis specialistů ČTA atd.). Finanční vyúčtování je provedeno následně na základě splnění podmínek pro účast na závodech ČP a MČR. Více o rozdílech v jednotlivých variantách naleznete v dokumentu zde:

Smlouvu sportovce, který zvolí variantu 2, naleznete zde: http://www.triatlon.cz/upload/931_933.pdf.

Smlouvu vymezují kompetence při zřízení, vedení a zajištění činnosti SCM/VSCM, zvláště pak ve věci organizačního zajištění tréninkových prostor, výcvikových táborů, regenerace a odborné trenérské činnosti naleznete zde: http://www.triatlon.cz/upload/932_934.pdf.

Smlouvu o trenérském vedení sportovců zařazených do SCM/VSCM pro jejich osobní trenéry

naleznete zde: http://www.triatlon.cz/upload/893_895.pdf

Vzorovou smlouvu mezi osobním trenérem a klubem (SCM/VSCM), kterou doporučujeme obou subjektům podepsat pro případnou následnou kontrolu, naleznete zde:  http://www.triatlon.cz/index.php?page=upload&g=scmdocsme

 

Informace a pokyny k zařazení do SpS

Sportovec, který je navržen do SpS musí splňovat podmínky pro zařazení dle Prováděcích pokynů Projektu ČTA Programu II 2013 – 2016. Zařazení sportovce v kategorii starších žáků do jednotlivých výkonnostních kategorií (A, B) bylo provedeno na základě návrhu příslušného hlavního trenéra a schváleno Sportovní komisí ČTA. Proti tomuto rozhodnutí je možno se písemně odvolat k příslušnému trenérovi do 30. 10. 2015.

Sportovec zařazený do systému SpS splňující výkonností kritéria kategorie A (nejvyšší výkonnost) má možnost volby z dvou typů zařazení do tohoto systému.

Varianta 1: systém s podporou ČTA

Varianta 2: systém individuální podpory

V rámci varianty 1 absolvuje sportovec společnou přípravu s podporou ČTA (společná soustředění, konzultace hlavního trenéra, servis specialistů ČTA atd.).

Smlouvu sportovce, který zvolí variantu 1, naleznete zde: http://www.triatlon.cz/upload/935_937.pdf.

V rámci varianty 2 volí sportovec individuální přípravu. Jeho finanční podpora se tímto navyšuje v  systému SpS o 5 tis. Kč. Sportovec nemá nárok na podporu ČTA, kterou nabízí varianty 1 (společná soustředění, konzultace hlavního trenéra, servis specialistů ČTA atd.). Finanční vyúčtování je provedeno následně na základě splnění podmínek pro účast na závodech ČP a MČR. Více o rozdílech v jednotlivých variantách naleznete v dokumentu zde:

Smlouvu sportovce, který zvolí variantu 2, naleznete zde: http://www.triatlon.cz/upload/936_938.pdf.

Smlouvu vymezují kompetence při zřízení, vedení a zajištění činnosti SpS, zvláště pak ve věci organizačního zajištění tréninkových prostor, výcvikových táborů, regenerace a odborné trenérské činnosti naleznete zde: http://www.triatlon.cz/upload/933_935.pdf.

Vzorovou smlouvu mezi osobním trenérem a klubem (Sps), kterou doporučujeme obou subjektům podepsat pro případnou následnou kontrolu, naleznete zde:  http://www.triatlon.cz/index.php?page=upload&g=scmdocsme

 

Files
Smlouva pro oddíly SCM Smlouva_klub_SCM_VSCM.pdf (345 KB) 14.10.2015 11:00
Smlouva o zařazení do SCM Smlouva o zařazení sportovce SCM_VSCM_varianta 1.pdf (420 KB) 14.10.2015 11:01
Smlouva o zařazení do SCM Smlouva o zařazení sportovce SCM_VSCM_varianta 2_indiv.pdf (425 KB) 14.10.2015 11:01
Smlouva pro oddíly SpS Smlouva_klub_Sps.pdf (346 KB) 14.10.2015 11:01
Smlouva o zařazení do SpS Smlouva o zařazení sportovce Sps_varianta 1.pdf (404 KB) 14.10.2015 11:02
Smlouva o zařazení do SpS Smlouva o zařazení sportovce Sps_varianta 2_indiv.pdf (405 KB) 14.10.2015 11:02
Conctract with athletes coach Smlouva_trenér_SCM_VSCM.pdf (364 KB) 14.10.2015 11:02
Unspecified KONCEPČNĚ PROGRAMOVÝ PROJEKT 2015 - 2016.pdf (675 KB) 14.10.2015 11:00
Unspecified Prováděcí pokyny 2015 - 2016.pdf (696 KB) 14.10.2015 11:00
Unspecified Vzor_vztah_klub_VSCM_trener.docx (25 KB) 14.10.2015 11:03
Unspecified DOTAZNÍK PRO PEDIATRA_PRAKTICKÉHO LÉKAŘE SPORTOVCE ZAŘAZENÉHO DO SCM ČTA.pdf (488 KB) 18.10.2015 14:57
Unspecified DOTAZNÍK PRO RODIČE SPORTOVCE ZAŘAZENÉHO DO SCM ČTA.pdf (466 KB) 18.10.2015 14:57
>