Karvinský Aquatlon, 14. 4. 2018

Online registration form. Required fields are bolded.

Could not send the registration due to formal errors!

Comment

*) Required fields

Organizer comment

PŘIHLAŠOVAT SE JE MOŽNÉ I V DEN ZÁVODU U PREZENCE.

UZÁVĚRKA ONLINE PŘIHLÁŠEK 10.4.

(PLATBY PŘES INTERNET POSÍLEJTE NEJPOZDĚJI 10.4. DO 18:00)
Při platbě na účet pořadatele do poznámky uveďte závodníkovo jméno, příjmení, klubovou příslušnost a zkratku ,,KAAQ18“.

VARIABILNÍ SYMBOL DLE PŘIHLÁŠKY (startovní listina)
Číslo účtu 2111318029/2700

Po 10.4.2018 se startovné při zrušení registrace nevrací.

>