CZECHMAN Triatlon-štafety, 2. 6. 2018

Online registration form. Required fields are bolded.

Could not send the registration due to formal errors!

Please fill in all members of your relay.

Name Year Part T-Shirt size

Add | Remove

Address


Comment

*) Required fields

Organizer comment

Štafeta 3-členná:
Pro přihlášené štafety do 31.12.2017 je výše startovného 3600,- Kč.
Pro přihlášené štafety do 31.3.2018 je výše startovného 4200,- Kč.
Pro přihlášené štafety od 1.4.2018 je výše startovného 4800,- Kč.

V případě vyššího počtu závodníků ve štafetovém týmu než 3 (štafeta firemní, maximum 5), se za každého dalšího členna účtuje 600 Kč

ZA PLATNOU SE PŘIHLÁŠKA POVAŽUJE AŽ VE CHVÍLI, KDY JE K NÍ PŘIŘAZENA PLATBA! Rozhodující pro výši startovného je datum připsání platby na účet pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit takovou registraci, která nebude do 3. pracovních dnů od podání přihlášky spojena s platbou!

V případě zrušení registrace:
do 31.3. 2018 pořadatel vrací 75% z výše uhrazeného startovného
do 30.4.2018 pořadatel vrací 50% z výše uhrazeného startovného
od 1.5. 2018 pořadatel nevrací startovné

(Vrácení startovného neprobíhá automaticky, v případě, že zrušíte registraci pište prosím na: registrace@czechman.cz )


Číslo účtu 107-4849380207/0100
Komerční banka a.s., IBAN CZ3401000001074849380207
swiftový kód banky: KOMBCZPPXXX

Komerční banka a.s.
>