Postup registrace v ČTA – právnická osoba (klub)

 1. Pro registraci je nutné mít vytvořený osobní účet na www.czechtriseries.cz. Přihlásit se můžete zde. Pokud nemáte zřízený účet, vytvořte jej zde.
 2. Právnická osoba žádající o členství v ČTA musí mít samostatnou právní subjektivitu s přiděleným identifikačním číslem (IČ) a musí splňovat podmínky dle článku 2.3.2 Stanov.
 3. Po přihlášení klepněte na Přejít na registrační formulář na této stránce nebo vyberte ze sekce Registr ČTA hlavní nabídky položku Přihláška ke členství v ČTA - klub, oddíl.
 4. Vyplňte všechna licenční data právnické osoby do elektronické verze „přihlášky“ a odešlete ji.
 5. Na e-mail triatlonse@triatlon.cz je pak potřeba zaslat následující doklady:
  • Výpis z veřejného rejstříku.
  • Kopii znění vlastních stanov či zakladatelských dokumentů.
  • Doložit jména statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů.
  • Informaci, že souhlasíte se zněním stanov ČTA.
  • Žádost nejméně jedné fyzické osoby za člena ČTA, která bude oprávněna spravovat registrační účet dané právnické osoby v informačním systému ČTA (žádost o členství v daném klubu bude možná po registraci klubu v czechtriseries ze strany ČTA).
 6. O dalším průběhu Vaší registrace bude informováni e-mailem ze sekretariátu ČTA.
 7. Registrace není dokončena bez uhrazení členských příspěvků a administrativních poplatků.
 8. Po dokončení registrace lze čerpat výhody člena ČTA vycházející zejména ze Stanov ČTA či další nabídky.
 9. V případě najesností kontaktujte sekretariát ČTA na triatlonse@triatlon.cz, nebo na tel.: 242 429 259.

Registrace je v souladu s platným Licenčním Řádem ČTA (stáhnout), Příspěvky a poplatky ČTA (stáhnout) a Stanovami ČTA (stáhnout).


Přejít na registrační formulář