inSPORTline Cross Triathlon Opava

Základní údaje
Typ závodu: Triatlon 0,8-28-7
Datum: 21. 7. 2012
Město: Opava
Region: Moravskoslezský kraj
GPS poloha startu: ---
GPS poloha prezence: ---
Charakter závodu: ---
Kategorie: ---
Cenová prémie: ---
Pořadatel: Rostislav Matera
Web pořadatele: Otevřít
Přihlášky
Otevření on-line přihlášek: 1. 6. 2012
Přihlášky přes CTS: Ano
Přihlášky v místě závodu: Ano
Startovné
Číslo účtu: 251081407 / 0300
Termín zaplacení: 18. 7. 2012
Věkové kategorie S licencí ČTA *) Základní startovné
Žactvo
(8-15)
150 Kč 150 Kč
Dorost
(16-17)
150 Kč 150 Kč
Junioři
(18-19)
150 Kč 150 Kč
Dospělí
(20+)
250 Kč 250 Kč
Štafety 300 Kč
Rozhodčí
Hlavní rozhodčí: ---
Rozhodčí: ---
Propozice Není k dispozici
Přihláška Přihlášky uzavřeny
Výsledky Zobrazit
Fotogalerie Není k dispozici
Hodnocení Zobrazit
Tratě závodu
Trať Věk Pohlaví
0,8-28-7 16+ Muži + Ženy
Vypsané skupiny kategorií
Rodiny Týmy Firmy Štafety
Poznámka pořadatele
1. Pro základní startovné je nutné se registrovat na www.czechtriseries.cz a uhradit platbu převodem do 18.7.2012 na účet 251081407 / 0300

2. Doplnění pravidel TT letní edice 2012

• Všichni startující závodí na vlastní nebezpečí, na cyklistickou část je povinná přilba, startující jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny pořadatelů. Na komunikacích je přísně zakázáno přejíždět středovou čáru a vjíždět na levou polovinu vozovky.
• Za start závodníka mladšího 15 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce
• V případě malého počtu závodníků je pořadatel oprávněn sloučit kategorie. Případné sloučení kategorií bude oznámeno před startem.
• Pro závod neplatí ustanovení o omezení převodů.
• Každý závodník musí být označen číslem. Označení číslem je nutné pro běžeckou i cyklistickou část, pro cyklistiku je povinné pevné číslo na kole, pro běh pak číslo měkké .
Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.
• Protesty se podávají písemně řediteli závodu do 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků s vkladem 200,– Kč. Vyjádření o protestu bude provedeno ústně do 30 minut po podání protestu. Pokud bude protest zamítnut, zůstává finanční vklad pořadateli.
Titulek:
Odkaz:
Ikona: